Metier

At implementere strategier og planer er en proces, der appellerer til den udforskende og legende side af mennesket. Men også til den strukturerende del. Og den vedholdende side.

Et er at udvikle en strategi, designe en plan eller beskrive et projekt – et andet at få tingene til at ske i praksis. Her skal alle ordene og den gode idé gøres til en detaljeret handlingsplan med opgavebeskrivelser og ansvarsfordeling – og den skal følges, revideres og sælges til alle implicerede parter hver eneste dag, indtil målet er nået.

Skrivebordsarbejdet skal med andre ord omgøres til adfærd, fordi det er gennem adfærd, at forandringer sker. Og resultater hjemtages.

Processen med at sikre en vellykket eksekvering, er ofte den sværeste kunst i det at implementere en forandring. Et forhold, der ikke mindst ses på det faktum, at over 80% af alle planer og strategier, der udvikles i danske virksomheder, aldrig eksekveres efter hensigten.

Vores metier og forretningsgrundlag er at bidrage positivt til ændring af det billede.

Med de værktøjer og metoder, der findes indenfor Composing Behavior, Composing Implementation og Composing Change, hjælper vi virksomheder og organisationer med at realisere deres mål.

minichair

Composing Behavior

HandyHand

Composing Implementation

Composing Change