Composing Behavior

Composing Behavior

Composing Behavior

Implementering handler grundlæggende om at ændre adfærd. Begreberne adfærdsøkonomi og nudging er nutidens mest resultatskabende værktøjer, når opgaven er at fremme lederes og medarbejderes egne gode intentioner om at gøre noget andet (og bedre) end hidtil.

Vores tilgang bygger på viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi, og helt praktisk handler vores virke om at påvirke den kontekst, ledere og medarbejdere træffer beslutninger i. Ganske enkelt fordi, når vi ændrer konteksten, så ændres adfærden. Begreberne dækker over en tilgang der trækker på en massiv forskning i menneskelige beslutningsmønstre og udnytter, at mennesker (ofte) er meget lidt rationelle.

Nudging kan opfattes som et lille veltilrettelagt “puf”, der bidrager til reelle adfærdsændringer i organisationen. På den måde er nudging dels et modstykke til de mange forandringsforsøg, der forsøges skabt gennem information, regneark og uddannelse og dels en metode til at fjerne små tarvelige benspænd, som forhindrer organisationer og mennesker i at performe optimalt.