Composing Implementation

Composing Implementation

Composing Implementation

Når vi arbejder med at implementere en strategi. Eller en plan eller et projekt for den sags skyld, så anvender vi en metode og en fremgangsmåde, som vi sammen med forskere, kunder og partnere har testet og afprøvet gennem mange år. Vi ved med andre ord, at vores anbefalinger er grundigt undersøgt og udarbejdet. Og at de virker.

proces rosa2

 

Otte implementeringsområder sikrer, at der tages højde for de fjorten nedenstående faldgrupper og årsager til, at flere implementeringsprocesser i danske virksomheder sjældent lykkes efter hensigten:

 1.    Strategien er uklar og ikke veldefineret nok
 2.    Der afsættes ikke nok penge, materialer, tid, hænder til processen
 3.    Kommunikation, information og videnoverførsel prioriteres lavt
 4.    Der er mange forskellige, modstridende og uklare mål i strategien
 5.    Implementeringsteamet og andre nøglepersoner er ikke kompetente nok
 6.    Topledelsen mister momentum et stykke inde i processen
 7.    Mellemlederne er ikke dygtige nok til at udøve strategisk ledelse
 8.    Man sætter sin lid til usystematiske overvågningssystemer
 9.    Der mangler evaluering og opfølgning på mål
 10.    Aktiviteter og nøgleopgaver er ikke beskrevet fyldestgørende
 11.    Strategien strider mod virksomhedskulturen
 12.    Organisationsstrukturen understøtter ikke det, man stiler mod i strategien
 13.    Der mangler samspil mellem besluttede strategiske indsatser og organisationens øvrige processer og arbejdsgange
 14.    Personlige agendaer og psykologiske mønstre hindrer handling og eksekvering.

Med andre ord handler implementeringsøvelsen om at ikke at falde i en af de 14 oplagte implementeringsfælder og i sin enkelthed om at hjælpe organisationens medarbejdere og ledere med følgende: