Ydelser

Alle vores ydelser er udviklet ud fra en ambition om at hjælpe virksomheder og ledere med at performe bedre.

At arbejde med forbedring af præstation handler om, på struktureret vis, at forbinde organisationens overordnede vision og strategi med den enkelte medarbejders konkrete mål, indsatser – og adfærd.

Composings konsulenter arbejder med Performance begrebet udfra en paraply betegnelse for alle de processer, metoder, metrikker og systemer, der kræves for at måle, styre og optimere virksomhedens Performance niveau.

CPM (Corporate Performance Management)
Processer, metoder, systemer, metrikker der arbejdes med for at styre og forbedre virksomhedens Performance resultat.

PPM (People Performance Management)
Arbejdet med den enkelte leders og medarbejders talenter og resultatudvikling.

PM (Performance Management)
Den ledelsesdisciplin der beskæftiger sig med styring af ydelse og præstation.

BPM (Behavioral Performance Management)
Adfærdsledelse tager udgangspunkt i hvordan – og hvorfor – mennesker handler, og hvordan man kan designe det landskab som resultaterne skabes på, mest optimalt.

 

Composing Behavior, Composing Implementation og Composing Change indeholder hver især og tilsammen metoder og værktøjer til forbedret performance både på virksomheds- og individuelt niveau.