Gode råd

Gode råd om eksekvering

Fire ud af fem planer og strategier, der udvikles i danske virksomheder, bliver aldrig ført ud i livet. Nogle kommer aldrig rigtig i gang. Andre skydes flot i gang, men mister momentum og forsvinder til sidst i glemslen, fordi der ikke ligger en detaljeret plan for forløbet. Andre igen kuldsejler, fordi kun nogle af de involverede tager forandringen alvorligt. Årsagerne er mange. Men uanset alle forklaringerne er faktum, at de mange planer, projekter og strategier, der aldrig eksekveres efter hensigten, koster virksomhederne dyrt.

Vil du optimere din virksomheds grad af eksekvering, er nogle konkrete gode råd:

 1. Syretest først strategien udfra følgende spørgsmål:
 2. Er industri/fundament og marked analyseret og taget stilling til i rette omfang?
 3. Bygger strategien på solide datagrundlag?
 4. Bygger strategien alene på få strategiske relevante aspekter, og er de formuleret konkret?
 5. Er aspekterne målfastsat?
 6. Er strategien kommunikerbar?
 7. Er den let implementerbar?
 8. Er strategien ledelsesfunderet?
 9. Har I en stærk styrende koalition, der er parat til at træffe og føre strategiske beslutninger igennem?
 10. Har ledelsen de tilstrækkelige strategiske kompetencer?
 11. Har medarbejderne rette kompetencer til at realisere strategien?
 12. Har I finansiel og anden strategisk handlefrihed?
 13. Understøtter jeres IT, processer og arbejdsgange strategien i rigtig omfang?
 14. Har I sikret et belønningssystem der honorerer strategiske indsatser og resultater?

Arbejd sidenhen med følgende:

 1. Planlægning
  Beskriv hvad der skal opnås med strategien? Opstil klare veldefinerede mål af både finansiel og non-finansiel karakter. Design et hensigtsmæssigt belønningssystem. Få defineret og beskrevet nøgleopgaverne, som implementering af strategien medfører. Beskriv hvilke forandringer der vil ske i nøglemedarbejdernes rolle i virksomheden. Udarbejd en implementeringsplan. Planlæg hvordan implementeringens resultater skal måles.
  .
 2. Nedbrydning
  Nedbryd alle strategiske mål til operationelle mål, så det gøres helt klart, hvad der forventes af medarbejderne i virksomheden.
  .
 3. Kommunikation
  Formuler strategien så alle kan forstå den. Skriv den om til et let forståeligt sprog efter den er færdiggjort af direktion og bestyrelse. Foretag hyppig kommunikation mellem ledere og medarbejdere. Fremhæv hele tiden de opnåede forretningsmæssige resultater. Lad medarbejderne deltage i det kommunikative arbejde. Kommuniker oppefra og ned, nedefra og op, sidelæns, internt, eksternt, enkeltgange og vedvarende.
  .
 4. Ressourcer
  Alloker de rette ledelsesmæssige ressourcer til strategiimplementeringen. Sørg for rigelige mængder af kapital, tid, viden, medarbejdere og ekspertise til processen. Træn de ledelsesmæssige ressourcer i implementering af strategi.
  .
 5. Lederskab
  Sørg for at topledelsen udviser ejerskab og engagement gennem hele processen. Undgå at lederne drukner i drift, men koncentrerer sig om ledelse. Gør lederne det klart, at implementering tager længere tid end forventet. Kræv at vigtige nøglepersoner er tilgængelige under hele implementeringsprocessen.
  .
 6. Psykologiske mønstre
  Arbejd med den enkelte om vedkommendes mønstre og begrænsninger der hindrer eksekvering.
  .
 7. Arbejdsgange
  Udarbejd rutiner og klare arbejdsgange der understøtter strategien.
  .
 8. Evaluering
  Evaluer på målopnåelse og giv feedback til rette personer. Korriger indsatser om nødvendigt..

projektkurs dæmpet